bolig

Skab sammenhængskraft i de boliger, du bor i

Skab sammenhængskraft i de boliger, du bor i

Man siger som bekendt, at man skal sørge for at gøre den nye bolig, man har fået overdraget eller købt til at føles som et hjem, for det er ikke noget, der kommer af sig selv.

Har man købt et hus, så regner man nok med at bo der længe, så kan man bygge til, fjerne vægge og lave markante ændringer, der både kræver tid, håndværkere og en del penge.

Har man fundet sig en lejebolig, som man kan gøre hos https://www.nrsb-boligselskab.dk/ , så er det mere begrænset, hvad man kan lave af ændringer her, men man kan indrette stedet, så det føles som ens eget.

For om man sætter en plakat op i en lejebolig, eller man bygger en garage til ens hus, så kan begge dele have lige stor betydning for, at man ender med at føle sig hjemme; det handler nemlig ikke altid om tid eller personerne under samme tag, men hvordan man sørger for at gøre det til et hjem.

Og det kan også handle om, at man indfører nogle af de samme ting, som man har haft i de andre boliger.

Minder og traditioner gør en bolig til et hjem

Langt de flestes første minder kommer fra det første hjem, man er opvokset i, og selvom man måske er flyttet mange gange, så kan der være noget bestik, noget kunst eller noget andet, som der er gået igen, der har været det vigtige pejlemærke til, at man kunne pege og sige: Dette er her, hvor jeg bor og har hjemme.

Var der ikke så mange fysiske ting, så havde man måske nogle regler eller traditioner, som man udførte i de samme hjem, der var var med til at gøre, at man følte sig hjemme.

For selvom en flytning i livet indikerer et nyt stadie i livet, så kan man godt tage nogle af de samme ting med fra vugge til grav, der er med til at cementere, at boligen bliver rammen om ens hjem.