Kategorier
USA

Hvordan USA blev en stormagt: En kort fortælling

Det kan være lidt vildt for selv moderne mennesker at se USA fremføre sig, som er de verdensherskere eller i det mindste som nogle, der har ret og midlerne til at løse verdens konflikter – efter deres eget forgodtbefindende.

For godt nok er landet fysisk stort, men blot deres nabo, Canada, er større, og de frembruser ikke med en lige så ekspansiv politik, så hvad har resulteret i, at USA agerer, som de gør nu om dage.

Det kan være lidt vildt at forestille sig, men de første europæere, der bosatte sig på USA’s fastland var faktisk mennesker, der følte sig religiøst forfulgt i Europa – nu er Europa generelt set mere frisindet med religion end i USA.

Da de oprindelige europæere så havde overtaget indianernes land, så lå kimen til, at de kunne ekspandere og erobre land som nogle forstokne teenagere, der bare ville bruse fremad, mens forældrene i Europa rystede på hovedet.

Men succes havde de med sig, så de endte med at samle USA fra øst til vest, købe land af Frankrig og bekrige Mexico.

Godt nok var USA ikke med i koloniseringen af blandt andet Afrika, som Europa var det, men de deltog livligt i trekantshandelen, som inkluderede varer af den sjældne art, som kunne sælges stort til Europa.

Senere kom verdenskrigene, hvor USA trådt ind og endte med at blive sejrherre, og siden krigen ikke foregik på deres landjord, skulle der ikke laves meget genopbygning – men det skulle der i Europa.

Derfor sendte USA mange penge til Europa til genopbygning, for hvem skulle USA ellers handle med, hvis Europa sank hen i armod? Det skulle i hvert fald ikke være kommunisterne.

Europa kom på fode igen, men så mente man også, at man skyldte USA en del, og det er denne storebror-mentalitet, der stadig hersker lidt i USA i den forstand, at de lidt tænker: Hvad skulle de andre gøre uden os?