Kategorier
boligadvokat

Få hjælp fra en boligadvokat ved skilsmisse og dødsfald

Når man køber bolig, bliver man også nødt til at tage højde for de værst tænkelige scenarier. Skilsmisse og dødsfald er blandt disse.

Bodeling i forbindelse med skilsmisse

Er du og din ægtefælle nået til et punkt, hvor en skilsmisse og samlivs ophør bliver nødvendig, skal det fælles bo deles på behørig og reglementeret vis. Ejer I sammen jeres bolig, er det vigtigt, at tab eller gevinst ved salg af denne fordeles retfærdigt og efterforskrifterne. Skal den ene part blive boende i huset, skal der fastsættes en pris for frikøb – og under alle omstændigheder skal skødet ændres og opdateres.

En boligadvokat kan hjælpe med alle de trin, som er nødvendige i forhold til bodeling eller overdragelse ved skilsmisse, herunder opdatering og tinglysning af skødet, således at al ting foregår efter bogen. I en skilsmisseskøde pakke indgår indhentelse af nødvendige oplysninger fra køber og sælger, udarbejdelse af skødet, anmeldelse af skødet til tinglysning samt udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Behandling af skifteretsattest – en nødvendighed ved dødsfald

Skulle ejeren af en ejerbolig gå bort, vil boligen typisk overgå i arvingernes varetægt. Ved overtagelse skal skifteretsattesten tinglyses, og skødet ændres. Her kan din boligadvokat være til stor hjælp, idet denne type sager er ren rutine for boligadvokater.

Som regel vil man som efterlevende vælge at bruge den offentlige skifteret ved et boskifte i forbindelse med dødsfald. Skifteretten opgør dødsboets aktiver og passiver, og finder ud af om der er over eller underskud i dette. Hvis du ikke har lyst til at bruge den offentlige skifteret, kan du anmode om i stedet at gøre brug af privat skifte, og få en boligadvokat til at opgøre boet uden skifterettens indblanden. Din boligadvokat vil på diskret og respektfuld vis hjælpe dig med samtlige praktiske og juridiske gøremål som hidrører fra privat skifte.

Du kan læse mere om boskifte ved skilsmisse og dødsfald på eboligadvokat.dk, og her få kontakt til en billig boligadvokat.